НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Откриване на целева дарителска партида: „Изследване на антична митохондреална ДНК на траки“

Откриване на целева дарителска партида: „Изследване на антична митохондреална ДНК на траки“

08.12.2016

Управителният съвет одобри създаването на целева дарителска партида „Изследване на антична митохондреална ДНК на траки“, след постъпило писмо с вх. № РД-29-507/12.10.2016 г., от акад. Ангел С. Гълъбов и чл.-кор. Драга Тончева, с молба за откриване на дарителска партида.
Целта на изследването е за установяване ролята на траките във формирането на съвременния български генофонд. Изследване на антична митохондреална ДНК от костен материал, датиран от преди три хиляди години, от тракийския народ е уникално по рода си и до момента не е провеждано подобно изследване. Представлява уникален генетичен прочит на миналото ни и хвърля светлина върху българската история. Получените от него резултати дават ясна представа за генетичния произход на населението по българските земи от тракийския период и спомагат за установяване на приноса им към съвременният български генофонд. 
Ако искате да подпомогнете работата на проекта „Изследване на антична митохондреална ДНК на траки“ може да се включите с парично дарение:

По сметката на НДФ "13 века България"
IBAN BG19 BPBI 7940 1001 1317 01 (лева)
BIC BPBIBGSF
Юробанк България АД
Основание на превода: ДНК