НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Фонд “13 века България” организира научна конференция – Национална кръгла маса за състоянието на съвременния български език

Фонд “13 века България” организира научна конференция – Национална кръгла маса за състоянието на съвременния български език

28.02.2007

Националният дарителски фонд “13 века България” организира в края на месец март национална научна конференция за съвременното състояние на българския език. Участие в организацията вземат езиковеди от Института по български език при БАН, учени от СУ “Климент Охридски” и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, журналисти. Дискусията – кръгла маса, е естествено продължение на проведената през 2006 г. от Фонда сесия за подпомагане на научни проекти в областта на съвременното езикознание, разработени от представители на висши учебни заведения на тема „Съвременният български език – съхранена духовност и неизвестно бъдеще”, както и на проведената от Института за български език конференция с международно участие. 

Националната кръгла маса за състоянието на съвременния български език се подготвя от работна група с ръководител писателя Димитър Коруджиев. Уточнени са темите на основните доклади: “Образованието и съвременният български език” с докладчик проф. д-р Василка Радева; “Медиите и съвременният български език” с докладчик доц. д-р Георги Лозанов; “Личност и култура на езика” на проф. д-р Калина Викторова. В дискусиите, освен научни работници, могат да участват учители, журналисти, експерти по публични комуникации, представители на различни държавни институции, граждани.

Медийни партньори на организаторите са вестник “Сега” и Българското национално радио. Ще бъдем благодарни, ако получим информационна подкрепа и от авторитетната Агенция “Фокус”.