НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Сесия за финансово подпомагане - социална политика и здравеопазване

Сесия за финансово подпомагане - социална политика и здравеопазване

05.03.2007

НДФ "13 века България" обявява сесия за финансово подпомагане в областта на социалната политика и здравеопазването:

общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Право на кандидатстване пред Фонда, с проекти за получаване на финансова подкрепа, имат само юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалното подпомагане и здравеопазване или сдружения, в които участват такива юридически лица, както и общини.

Финансова подкрепа може да се предостави и за съвместни проекти с чуждестранно участие. В тези случаи се представя легализиран превод на договора, уреждащ взаимоотношенията между страните.

Предимство при кандидатстване имат организации осигурили финансови средства за конкретния проект, от конкретно учредени дарителски партиди и от партниращи на проекта организации.

Кандидатстващите организации трябва да отговарят на изискванията от приетия формуляр и процедура за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документите: 5 април 2007 г. на адрес:

София, 1421
пл. “Проф. Васил Геров” 1
(за сесията)

ndf_13@abv.bg
info@fond13veka.org
www.fond13veka.org
За допълнителна информация тел.: 9634327; 9634976