НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Тошо Пейков поздрави поетесата Надежда Любенова при представянето на новата й книга

Тошо Пейков поздрави поетесата Надежда Любенова при представянето на новата й книга

09.03.2007

В читалище “Славянска беседа” в столицата беше представена новата книга на пловдивската поетеса Надежда Любенова. Изпълнителният директор на НДФ “13 века България” Тошо Пейков поздрави госпожа Любенова и пожела успех на новата й творба.

Ето какво казва за нея Видинският митрополит дядо Дометиан:

"Жития на светии по нашите земи от I до XX век" е надсловът на тази стихосбирка, побрала в боговдъхновени стихоплети православния ни кален­дар от началото на Църковния индикт…

Благоговеем пред величието на благия Божий Промисъл за всеки един от нас, за рода български, за майка България от белия Дунав до Родопските планини, от гордия Пирин и Рила свещена до черноморските вълни. БЪЛГАРИН е не случай­но подчертаван феномен в стихосбирката, защото е осветен от вярата на право­славния дух български - и в подвига чутовен на мъчениците от езическата ера до края на ятагана агарянски!...

На възторжената и талантлива поетеса Надежда Любенова от Бога здраве и много години живот и творчество живо и дейно и радости чисти в награда достойна.”

Писателят Петко Огойски споделя:

“Новата книга на поете­сата Надежда Любенова "Жития на светии по нашите земи I - XX век" е поетична антология, вдъхновен възпев на известни, по-малко изве­стни и дори полузабравени, предимно български светци и светици, някои от които издирвани с години. След "Духовни устреми", настоящата антология е вто­рата книга на тази тема на поетесата, пред чийто боговдъхновен труд и по­етична дарба искрено благоговея! От свети Борис-Михаил Покръстител до света Равноапостолна Олга, българ­ката, станала руска княгиня и фактически посяла християнството в езическа Русия и Украйна, от свети Иван Рилски Пустинножител до отца Паисия Хилендарски, от света Преподобна Петка Българска до свети Висарион Смоленски и от Патриарх Евтимий Търновски до свети Триста Мъченици изклани в София за вярата си християнска и името Българи. И всичко това, в неподражаеми по съкровеност стихове с изрядно посо­чени източници, прави книгата една чудодейна история на православното хри­стиянство…”

А ето и думите на редактора Людмил Попов:

“Много от житията в настоящата книга са преведени за пръв път от гръцки, румънски и руски език. За всеки светец най-добросъвестно са издирени всич­ки възможни източници. Така са открити български книжовници-светци като свети Никодим Македонски Мироточиви, непознат на българските историци, първия покръстител на по-голяма част от българс­кия народ хан Тервел (Тривелий), канонизиран за светец и изобразен по стенопи­сите на най-древни наши манастири, включително и Зографския на Атон, първи­ят прабългарски мъченик от княжески род хан Грод (Горд, Гордас) във Волжска България. От-житията става ясно, че не само бесите, но и всички племена по нашите земи, приели християнството, са имали писменост, съставена от техни мъдри епис­копи, нещо, което доказват изследвания на историци като Кирил Марков ("Духовен живот в българските земи през късната античност IV-VI в." 1995 г.) Житията хвърлят светлина върху исторически събития и личности досега неизвестни за широкия кръг читатели или малко известни. Антологията представлява интерес за богослови, исто­рици и за всеки родолюбив българин.”

В края на месец март поетесата Надежда Любенова ще представи във Военния клуб в София следващата си книга – “Обречени на забрава” – една лирична и патриотична сбирка, вдъхновена от “Епопея на забравените” на Иван Вазов. Тъжна и неуморна, Надежда Любенова възкресява спомена за малко познати събития и дейци от миналия век.