НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Фонд “13 века България” участва в международен проект за проучване на подводното тракийско наследство

Фонд “13 века България” участва в международен проект за проучване на подводното тракийско наследство

12.03.2007

Националният дарителски фонд “13 века България” спечели съвместно с Института по тракология при БАН, Центъра за подводна археология към Министерството на културата и Международния център за морска археология към университета Трондхайм, Норвегия международен проект на тема “Тракийските морски културни пейзажи – проучване, опазване, представяне”.

Проектът цели да насочи грижи за разкриване, опазване и експониране на българското културно наследство под вода като част от общото ни културно наследство. Това ще стане чрез научни изследвания, специализирани публикации, образователни програми и развиване на съпътстваща тракийското подводно наследство инфраструктура.

Научното значение на проекта произлиза от културно-историческите дадености на българското черноморско крайбрежие – наличието на потънали праисторически селища, пристанищни съоръжения, котвени стоянки, кораби, лодки и др. Поради специфичните условия под вода, археологическите обекти и единичните находки са запазени в добро състояние. Досега големите научни постижения в областта на тракологията са ориентирани повече към сушата. Според учени, археологическият ресурс, достигнал до нас, е ограничен и с помощта на съвременна техника и технологии трябва да бъде запазен за поколенията. В съгласие с конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на културното наследство под вода, подписана от България през 2001 г. и ратифицирана през 2003-та, голяма част от предвидените в проекта работи ще се осъществят чрез прилагане на методи за търсене, локализиране и идентифициране на подводни археологически обекти, чрез технически средства, които биха намалили последствията от докосването до обектите след хиляди години. Този подход отговаря на развиващото се течение в подводната археология, основаващо се на дистанционни методи за изследване и разработване на цялостна стратегия за разкриване на археологическите обекти.

Международният център към университета Трондхайм – Норвегия, който бе основен изпълнител при изваждането на атомната подводница “Курск” и е партньор на участници в сегашния проект от предишни работи, ще осигури високотехнологична апаратура, за която не достигат средства в настоящия проект, както и ноу-хау в областта на дълбоководната археология.

Проучването на “Тракийските морски културни пейзажи” ще обогати знанията ни за тракийската материална култура по крайбрежието и във водните басейни на днешните български земи, ще допринесе за създаването на обекти на подводния международен туризъм у нас. Проектът е амбициозен, с продължителност две години, на стойност 210 хиляди лева. Идеята е да се създаде карта на подводното културно наследство съвместно със сложен и модерен софтуер, филм за подводните обекти и страница в интернет. В по-далечно бъдеще туристите ще могат да се гмуркат, за да видят как са изглеждали двете пристанища на Созопол, Месембрия и Аполония Понтика. За пълната реконструкция на всички обекти обаче ще са нужни много повече пари.