НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Управителният съвет одобри Плана за работата на НДФ „13 века България“ за 2018 година

Управителният съвет одобри Плана за работата на НДФ „13 века България“ за 2018 година

05.02.2018

На своето 43-то заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Управителният съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“ одобри Годишния план за работата на Фонда през настоящата година.

Планът в голяма степен се доближава до устойчивите проекти и утвърдени практики по връчването на награди, конкурси и други инициативи, както и поети ангажименти по сключени партньорски споразумения с организации, работещи в подкрепа на неправителствения сектор. Фондът в съответствие със Закона за НДФ „13 века България“ ще продължи да опазва и поддържа своите обекти ― паметници на културата. Остава и стремежът да развива дарителството, а също да бъде в полза на сфери като образованието, здравеопазването и социалната дейност, като създава условия за трайно присъствие в българския културен живот.

Информация за конкретните прояви и инициативи Фондът ще публикува на своята страница и във вътрешната информация на БТА.