НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Управителният съвет одобри Плана за работата на НДФ „13 века България“ за 2019 година

Управителният съвет одобри Плана за работата на НДФ „13 века България“ за 2019 година

23.01.2019

На своето 3-то заседание, проведено на 16 януари 2019 г., Управителният съвет на Национален дарителски фонд „13 века България“ одобри Годишния план за работата на Фонда през настоящата година.

Планът предвижда, в унисон със съвременните тенденции, Фондът да продължи да утвърждава и развива дарителството в следните приоритети:
- образование, което променя живота;
- наука за устойчиво бъдеще;
- опазване на културното наследство;
- утвърждаване на българската култура като съвременен образ на националната идентичност.
Фондът ще работи за национални каузи в приоритетните сфери на дейността си, посредством кампании в полза на обществено значими проекти; ще утвърждава името си на спомоществовател, който спазва стриктно дарителската воля, така както я е отстоявал и през годините; ще се стреми да привлича нови потенциални дарители.
НДФ „13 века България“ ще развива дейността на Зала „Проф. Васил Геров“ и регионалните си центрове: „Сарафска къща“, Самоков, Галерия „Гъбенски“, Трявна, Етнографски комплекс „Хаджи-Данчови къщи“, Сливен, в съответствие с основните си приоритети и конкретната специфика на всеки един от тях.


Информация за конкретните прояви и инициативи Фондът ще публикува на своята страница.