НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Новини / Наближава крайният срок за подаване на документи за сесия на тема „Детски работилници за изкуства“

Наближава крайният срок за подаване на документи за сесия на тема „Детски работилници за изкуства“

21.05.2019

Общ бюджет по сесията: 30 000 лв.

Максимален размер на финансиране за един проект: 3 000 лв.
- Фондът предоставя финансова подкрепа в размер от 30 до 80% от общия бюджет на съответния проект.
Допустимост:
 - Възрастова граница на участниците в работилницата от 3 до 18 години;
 - Безплатно участие на участниците в работилницата.
Недопустимост на проектите:
 - Не се подпомагат проекти, когато са подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества.
 - Проекти, по които кандидатстващите организации извършват стопанска и/или икономическа дейност.

Краен срок за подаване на документите: 31.05.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо).
Адрес: София 1421, пл. „Проф. Васил Геров“ 1.

63 49 76; 0884 088 860;  e-mail: d.petkova@fond13veka.org - Десислава Петкова