НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Иван Колев

Големият ямболски скулптор ИВАН ТОДОРОВ КОЛЕВ, който е и дарител чрез Националния дарителски фонд „13 века България“, е роден през 1928 г. в село Болярско.
Иван Колев е изключително продуктивен автор, чието творчество е свързано с Завършва Художествената академия -  София, специалност "Скулптура". Творчеството му е свързано с обновителните процеси в българската пластична традиция през 60-те и 70-те години на века. Изключително продуктивен,

ИВАН КОЛЕВ е автор на поредица значителни монументални паметници, свързани с исторически личности. В малката пластика развива няколко големи теми.

ЕДНАТА е свързана със семиотиката на знака, тенденция, провокирана от западноевропейската философия и изкуство.
ИВАН КОЛЕВ е един от първите творци, които развива тази тенденция в българската скулптура, използувайки елементи от националната ни традиция. Това е цикълът с пластичната визуализация на глаголицата, знаково стилизираните силуети на храмове, оброчища, разпятия и др.

Една много значителна тема за творчеството му е пластиката на животни. Циклите с бикове, коне, овце, летящи кози, петли и др. са оригинални и новаторски по своята формообразуваща концепция, включваща философията на вътрешното пространство.
Голямо значение скулпторът отдава на историческата тема. Драматични събития като потурчването на българите, ще го провокират за създаването на множество ансамблови и единични образни композиции, решени модерно, експресивно, с богат емоционален заряд.

Сред множеството исторически образи, силно впечатление прави образът на пророчицата Ванга, замислен като монументално Иван Колев е автор на много и много популярни знакови за България скулптури , между които биковете на Биковия мост, паметника на Паисий Хилендарски, на Захари Зограф. Стотици от своите малки пластики той дари на художествена галерия "Жорж Папазов", негово огромно дарение е в основата на художествената галерия в Кабиле, община "Тунджа".