НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Проф. Васил Геров

Професор Васил Геров е един от първостроителите на Държавната политехника в София и създател на теоретична и приложна школа по хидравлични машини. Роден е на 24 октомври 1904 г. в с. Скалско, Дряновска околия. Произхожда от бедно земеделско семейство.

Желанието да се учи, да завърши висше техническо образование, първоначално не му се отдава, поради липса на финансови средства. 2-3 години работи в техническа фирма във Франция.

След завръщането си в България, постъпва на работа в тогавашното Министерство на благоустройството и здравеопазването. През месец май 1946 г. е назначен за професор по специалността “Хидравлични машини” съм Държавна политехника и по-специално към Машино-електотехническия факултет.

Съдбата е благосклонна към него. Сам се изгражда от селско момче до енциклопедична личност – блестящ машинен инженер, музикант, полиглот, краевед. На два пъти тя му помага да спаси живота си – веднъж след придошлите пролетни води на река Янтра и втори път след невнимание на колега инсталатор.

Професор Васил Геров дарява през 1985 година на Фонд “13 века България”цялото си имущество и триетажна къща с двор в квартал Лозенец в столицата.

Отива си от този свят на 16 октомври 1985 г. и е погребан в родното му село Скалско.