НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Димитър Батоев

Димитър Батоев е роден на 13 февруари 1920 година. Следва право в Софийския университет, а после учи в Художествената академия. Негови учители са професорите Дечко Узунов и Иван Стоянов. От 1969 г. живее в САЩ.

Според специалистите, Батоев създава нов стил като "синхронизира синтезираната тема с експресивно-абстрактен колорит".  Два негови портрета на Гершуин се намират в "Линкълн център" в Ню Йорк.