НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Социално подпомагане (2004)

Социално подпомагане (2004)

"И тяхното детство да е щастливо” – интегриране на 20 деца с увреждания в среда от здрави деца за намаляване на социалната им изолация в близост до семейната среда – с. Бенковски

Одобрен: Да
Отпусната сума: 5000

“Здрав дух в здраво тяло” – осигуряване на достъп за спортни прояви за хора с увреждания в неравностойно положение – гр. София

Одобрен: Да
Отпусната сума: 3000

“Социално подпомагане на безработните незрящи певци от Професионалния хор на слепите “Академик Петко Стайнов” чрез осигуряване на временна трудова заетост и използване на художествено-творческите им заложби – изнасяне на два концерта в социални домове”

Одобрен: Да
Отпусната сума: 3000

“Ресурсен център за деца с множествени увреждания в СОУДНЗ “Луи Брайл” – гр. София

Одобрен: Да
Отпусната сума: 3000

“Да играем заедно” – гр. Самоков

Одобрен: Да
Отпусната сума: 3000

“Помощ за живот” – диетично хранене и здравен контрол на диабетно болни деца от социално слаби семейства от Община Смолян през учебната 2004/2005 г.

Одобрен: Да
Отпусната сума: 3000

“Подпомагане на деца в неравностойно положение за закупуване на учебници и и учебни пособия към ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - село Нефела, Община Враца

Одобрен: Да
Мотиви на комисията: закупуване на книги