НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Начало / Дейност / Проекти / Тематични сесии / Галерии и музеи (2004)

Галерии и музеи (2004)

Изложба “Дарителството – ръка протегната съм света”

Одобрен: Да
Входящ номер: 550/01.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Градска художествена галерия – гр. Пловдив
Отпусната сума: 4176
Мотиви на комисията: популяризиране дейността на НДФ “13 века България”; проектът се включва в отбелязването на 25-годишнината от създаването на Фонда през 2005 г.; представяне пред публика на дарения, собственост на Фонда; реставрацията и консервацията на паметници на културата са приоритетни дейности за Фонда; реалистичен бюджет; добра обосновка на разходите

Съхраняване на редки и ценни издания от книжовния фонд на ЦСВП “Иван Дуйчев”

Одобрен: Да
Входящ номер: 561/03.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Фондация “Елена и Иван Дуйчеви”
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: проектът предвижда много и разнообразни дейности, които ще помогнат да се съхрани и осъвремени съществуващия уникален книжовен фонд в ЦСПВ “Иван Дуйчев”, голяма част от който е дарение на НДФ “13 века България”; създаването на корпус от приписки само по себе си е значимо начинание, а представлява само малка част от проекта; ще се създаде база данни, която ще даде достъп до ползването на редки издания; служители на Центъра ще дигитализират изданията (не се предвиждат разходи за труд)

Опазване на произведения на изобразителното изкуство във фондовете на Национална художествена галерия, дарени от НДФ “13 века България”

Одобрен: Да
Входящ номер: 566/03.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Национален музей за българското изобразително изкуство/ Национална художествена галерия
Отпусната сума: 4848
Мотиви на комисията: проектът предвижда специализирана реставраторска работа на картини с висока художествена стойност, дарени на НДФ “13 века България”, съхранявани в НХГ; бюджетът е напълно реалистичен

Популяризиране на изкуството на Азия и Африка и цялостно представяне на дарението на Златко Паунов за Специализирания музей в гр. Трявна чрез съвременни технически средства

Одобрен: Да
Входящ номер: 555/01.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: проектът се свързва с популяризиране на дарени на НДФ “13 века България” произведения на изкуството; Музеят участва с голям дял собствени средства

Обновяване на Картинна галерия – гр. Велинград

Одобрен: Да
Входящ номер: 570/07.12.2004 г.
Кандидатстваща организация: Община Велинград
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: популяризиране дейността на НДФ “13 века България”; галерията се нуждае от освежаване и обновяване; Община Велинград гарантира участието си в проекта с 3000 лв.

Оборудване на специализирано хранилище за част от даренията на НДФ “13 века България” в Национален исторически музей

Одобрен: Да
Входящ номер: 536/25.11.2004 г.
Кандидатстваща организация: Национален исторически музей
Отпусната сума: 5000
Мотиви на комисията: в НИМ се съхраняват голямо количество ценни произведения на изкуството, собственост на Фонда; създаването на специализирано хранилище за дарените движими паметници на културата от Фонда в Националния исторически музей е добро начинание; НИМ участва със собствени средства