НДФ "13 века България"

НДФ "13 века България"

Традицията на
дарителството няма свой
собствен летопис, но неизменно
върви през вековете с нашата
държава.
В традицията на дарителството
са вплетени много имена: имена
на хора и черкви, на манастири и
училища, на реликви - имена
на надежда и вяра...
За България.